Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETULUI DE SERVICII DE CALATORIE 
NR. .... din data de .... 

PARTILE CONTRACTANTE 

S.C. AVANTI STYLE LINK S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 2, Str. Grigore Ionescu nr.83, bloc 44, sc.1, etaj 6, ap.26, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/18059/2020, cod unic de înregistrare fiscala RO43505044, capital social 25.000 RON, conturi RO36INGB0000999911718057 (RON), RO95INGB0000999911718062 (EUR) deschise la ING BANK, titulara a licentei de turism nr. 2446/30.05.2022 pentru Agentia de turism AVANTI HOLIDAY – Agentie de Turism Organizatoare, Brevet de Turism nr. 26148/29.07.2021, telefon: 031.437.02.07, mobil: 0722.600.692, e-mail: office@avantiholiday.ro, website: www.avantiholiday.ro, polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, seria IF-i nr. 3440/12.04.2022, emisa de catre GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A. (GEROMA), valabila de la data de 01/05/2022 pana la 30/04/2023, reprezentata prin IONESCU SPERANTA ELENA in calitate de Manager General, numita în continuare Agentia de Turism Organizatoare 

si 

CALATOR / REPREZENTANT AL CALATORULUI / COMPANIE 
Nume/Denumire societate:... Adresa/Sediul: ..., CNP/CUI: ..., IBAN: ... Telefon: ..., E-mail: ..., Reprezentant legal ..., numit în continuare Calator, au convenit incheierea la incheierea prezentului contract. 

CAPITOLUL 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1 Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agentia de Turism Organizatoare a pachetelor si servicilor de calatorie înscrise în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie;
1.2 Agentia de Turism Organizatoare comercializeaza urmatorul pachet de servicii de calatorie, conform programului excursiei publicat in materialele de prezentare: cataloage, brosuri, pliante, postari pe conturile agentiei de social media si alte oferte letrice sau pe site-ul agentiei www.avantiholiday.ro, considerat anexa la prezentul contract. 

REZUMATUL CONTRACTULUI: 
DESTINATIE (TARA/STATIUNE) ... 
PERIOADA: ... 
PRET TOTAL (RON/EURO): ... 
TERMENE PLATA Avans: ... Termen de plata: ... Diferenta: ... Termen de plata: ... 

DETALII OFERTA ACCEPTATA:
TOTAL PERSOANE: ..., din care: · ADULTI: … · COPII: … 
PERSOANE CU MOBILITATE REDUSA/GRAVIDE ETC: 
CAZARE NR. CAMERE: ... 
TIP CAMERE: ... 
REGIM MASA: ... 
ZBOR/URI COMPANIE/COMPANII: ... 
ORA PLECARE - TUR: ... 
ORA PLECARE – RETUR: ... 
BAGAJE: ... 
LOCURI IN AVION: ... 
TRANSFER(URI): 
ALTE SERVICII (VIZE/FORMULARE/ADMINISTRATIVE ETC) 

PASAPORT/CI/ADRESA- TURIST 1: 
PASAPORT/CI/ADRESA - TURIST 2: 
PASAPORT/CI/ADRESA - TURIST 3: 

AGENTIE ORGANIZATOARE PARTENERA: 
LICENTA TURISM: 

CAPITOLUL 2. INCHEIEREA CONTRACTULUI 
2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii: (a) în momentul semnării lui de către Calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice; In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatorele: - Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentia de Turim Organizatoare a unei mesaj electronic (e-mail, fax, whatsapp etc) de pe adresa de e-mail si/sau numarul de telefon declarate de calator ca adresa de corespondenta si contact - Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emisa de catre Agentia de Turism Organizatoare; (b) in momentul in care Calatorul primeste confimarea scrisă a rezervării de la Agentia de Turism Organizatoare. Este responsabilitatea agenţiei de turism organizatoare de a informa Calatorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, sms, email, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de pachet de servicii de calatorie, Agenţia de turism organizatoare poate solicita un avans de până la 50% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care calatorul solicită serviciile; c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, in cazul in care pachetele de servicii de calatorie fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori. 
2.2. În cazul contractelor negociate în afara spatiilor comerciale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 8 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, se furnizează călătorului un exemplar sau confirmarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie pe suport hârtie sau, în cazul în care călătorul este de acord, in versiune electronica sau pe un alt suport durabil. 
2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de călătorie. 

CAPITOLUL 3. PRETUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 
3.1. Pretul contractului este de ... EUR / ...RON şi se compune din costul serviciilor de calatorie efective, comisionul Agentiei de turism organizatoare şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie calatorului, site-ul Agenției, conturile de social media ale agentie, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură. 
3.2. Modalităţi de plată: 
3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de ...% din pretul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de calatorie. S-a achitat un avans de: ... EUR / ... RON, iar plata finala se va face pana la data de ... 
3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face pana cel tarziu cu 31 de zile calendaristice inainte de data plecarii. In situatia in care Calatorul solicita servicii de calatorie suplimentare la programele din oferta standard, care necesită confirmare din partea prestatorilor, plata acestora se va face conform termenelor de plată comunicate de Agenţia de Turism Organizatoare în scris sau alte mijloace de comunicare; 
3.3. Plata serviciilor de calatorie aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract (EURO) sau echivalentul in RON (calculat la curs BNR+2% din ziua facturarii) in conturile agentiei: AVANTI STYLE LINK S.R.L. IBAN-RON: RO36INGB0000999911718057 IBAN-EUR: RO95INGB0000999911718062 

CAPITOLUL 4. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE AGENTIEI 
4.1. Agenţia se obligă să furnizeze Calatorului un bon de comandă la solicitarea acestuia, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de calatorie care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism organizatoare sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agentia de turism organizatoare poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar. 
4.2. Inainte de începerea executării pachetului/serviciilor turistice, Agentia de turism organizatoare are dreptul să modifice în mod unilateral alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie decât cele legate de prezentul contract, daca aceste modificari sunt nesemnificative, și să îl informeze pe Calator cu privire la modificare într-un mod clar, inteligibil şi bine evidentiat, pe un suport durabil, cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei. In cazul in care Agentia de Turism Organizatoare este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului (majorarea pretului cu mai mult de 8%, neindeplinirea cerintelor speciale ale turistului, principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, etc), Agentia are obligatia sa informeze Calatorul cu cel putin 20 de zile inainte de data plecarii. 
4.3. In cazul achiziţionării unui pachet de servicii de calatorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. 
4.4. In situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locatia acesteia pe punti (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care Calatorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat. In mod similar, in cazul in care transportul are loc cu autocarul, transportatorul poarte modifica, din motive ce ţin de siguranţa pasagerilor prezenți la bord, locul rezervat inițial de călător, cu un alt loc din aceeaşi categorie, caz în care Călătorul nu va fi despăgubit in niciun mod. 
4.5. Dupa incheierea contractului, Agentia de Turism Organizatoare poate modifica pretul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractulul şi numai dacă modificarea este o consecinţă directă a schimbărilor legate de cel puțin unul dintre următoarele aspecte: (a) prețul transportulul de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie; (b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse in contract, impuse de părţi terțe care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisionele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi; (c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. Cresterea de pret va fi notificată călătorului, in clar si inteligibil, notificarea fiind insoţită de o justificare a creşterii respective şi de un calcul, pe suport durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul unei reduceri de pret, Agenția de Turism Organizatoare are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, Agenția va prezenta dovezi ale cheltuielilor administrative respective. 
4.6 Agentia este răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse in contract. 
4.7 In cazul în care, după începerea executarii pachetului, o parte semnificativa din serviciile de calatorie prevazute in contract nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in contract, Agentia de Turism Organizatoare ofera, fara costuri suplimentare pentru Calator, servicii alternative corespunzatoare in vederea continuarii derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. 
4.8 In cazul în care serviciile alternative propuse, conform art. 4.7 au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul Contract, Agenţia de Turism Organizatoare acordă Călătorului o reducere adecvată a preţului. 
4.9 Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse conform art. 4.7, doar în cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contract sau reducerea de preţ acordată este inadecvată. 
4.10 În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agentia de Turism Organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil, calatorul poate inceta contractul fără plata unei penalități de încetare şi, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri. 
4.11 Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau Călătorul respinge serviciile alternative propuse, Călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri, fără a inceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie. 
4.12 Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agenţia asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la art. 4.10 si 4.11, repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru Călător. 
4.13 In măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea Călătorului astfel cum s-a convenit în contract din cauza unor circumstante inevitabile şi extraordinare, Agenția de Turism Organizatoare suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depăşeşte trei nopţi pe călător. Dacă în legislația specifică privind drepturile pasagerilor, sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective. 
4.14 Limitarea costurilor prevăzută la art. 4.13 nu se aplică persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, şi însoţitorilor acestora. 
4.15 Limitarea costurilor prevăzută la art. 4.13 nu se aplică femeilor însărcinate şi minorilor neînsoţiţi şi nici persoanelor care au nevoie de asistenţă medicală specială, cu condiţia ca agentia de turism organizatoare să fi fost informată cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel puţin 48 de ore inainte de inceperea executării pachetului. 
4.16 Agentia de Turism Organizatoare are obligatia să furnizeze în scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu Calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 5 zile inainte de data plecării, următoarele informaţii: (a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de Calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; (b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a Agentiei de Turism Organizatoare ori, in lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea Agentiei de Turism Organizatoare; (c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; (d) obligatiile Calatorului prevăzute la pct. 5.11, 5.12 şi 5.14. 
4.17 Agenţia de Turism Organizatoare parte in contract este obligată să acorde prompt asistenţă calatorului aflat în dificultate, in cazul situatiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism organizatoare, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita. 

CAPITOLUL 5. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE CALATORULUI 
5.1. In cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să transfere contractul unei terte persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunţa în scris Agenţia de Turism Organizatoare cu cel puţin 7 zile inaintea datei de incepere a executarii contractului. In acest caz, intre calatorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism organizatoare (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate şi cesionate. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism organizatoare (debitorului cedat), Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata preţului călătoriei (soldului), a tuturor comisioanelor, tarifelor şi a eventualelor costuri suplimentare generate de acest transfer. 
5.2. In cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare in România, calatorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a calatorului. 
5.3. In cazul in care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția de Turism Organizatoare este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie prevăzute la art. 5 alin (1) lit. a) din OG nr. 2/2018 sau nu poate onora cerinţele speciale ale Călătorului pe care Agenţia le-a acceptat sau propune să mărească preţul pachetului cu mai mult de 8% în situaţiile prevăzute la art. 4.5 de mai sus, Calatorul are posibilitatea ca, în termenul rezonabil specificat de Agenţie, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare. Se consideră a fi modificare semnificativă inclusiv schimbarea locului de cazare, caz în care se va oferi Călătorului cea mai apropiată variantă din locația respectivă de o calitate echivalentă sau superioară. 
5.4 În cazul în care încetează contractul, călătorul poate accepta un alt pachet, atunci când acesta este oferit de Agenţia de Turism Organizatoare, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară. 
5.5 În cazul în care modificările aduse contractului prevăzute la 5.3 sau pachetului prevăzute la 5.4 au drept consecinţă scăderea calității sau a costului pachetului, Călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a pretului;
5.6 Agenţia informează Călătorul, fără întârzieri nejustificate şi într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat, pe un suport durabil, cu privire la: a) modificările propuse prevăzute la art. 5.3 şi 5.4 de mai sus şi, după caz, şi în conformitate cu art. 5.5 de mai sus, impactul acestora asupra preţului pachetului; b) un termen rezonabil în care călătorul trebuie să informeze Agenţia cu privire la decizia sa în temeiul art. 5.3 de mai sus; c) consecinţele lipsei reacţiei Călătorului în termenul prevăzut la lit. b), cu respectarea prevederile legale în vigoare; d) după caz, pachetul de substituţie oferit şi preţul acestuia. 
5.7 In cazul în care Calatorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în conditiile art. 5.3 de mai sus, se consideră că toate modificările au fost acceptate şi Calatorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip. 
5.8 În cazul în care contractul este încetat in temeiul art. 5.3 de mai sus şi Călătorul nu acceptă un alt pachet, Agenţia de Turism Organizatoare rambursează toate plătile efectuate de către sau pe seama călătorului, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târzlu de 14 zile de la data încetării contractului, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2)-(6) din OG nr. 2/2018. 
5.9 Calatorul are dreptul să denunte unilateral Contractul, în orice moment, înainte de inceperea executării pachetului, caz în care este obligat să despăgubească Agenţia de Turism Organizatoare pentru prejudiciul creat acestela, conform prevederilor capitolului 6. 
5.10 În cazul în care Calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agentia de Turism organizatoare va rezolva cerinţele Calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferente de pret urmând a fi suportate de către Calator. Dacă Calatorul solicită nemotivat schimbarea hotelulul, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la capitolul 6 la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract. 
5.11 Calatorul este obligat să achite la recepția unitățil hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, daca acestea nu sunt parte din pretul ofertat, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţia de Turism Organizatoare. 
5.12 Calatorul este obligat să prezinte la receptia unității hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care Calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi. 5.13 Calatorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism organizatoare sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism organizatoare nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză. 
5.14 Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către Calator a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele Calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a îndeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia de Turism Organizatoare recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră (www.politiadefrontiera.ro) si al Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro/travel-conditions). În cazul in care Calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt in sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agentia de Turism Organizatoare este exonerată de orice răspundere in cazul imposibilităţii efectuării călătoriei. 
5.15 Agentia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.). 
5.16 In cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti (calatori), condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
5.17 Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acestela ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agentia de turism organizatoare nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat. 
5.18 Calatorul are obligatia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către Calator a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta. 
5.19 În cazul în care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România şi autoritățile din tara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
5.20 Calatorul are urmatoarele obligatii: (a) sa se asigure ca documentele de calatorie, CARTEA DE IDENTITATE SAU PASAPORTUL, nu prezinta urme de deterioare a elementelor de siguranta si sunt valablle in conformitate cu conditiile de calatorie specifice tarii/tarilor de destinatie, conditii are pot fi consultate pe site-ul Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions (b) îndeplineste toate cerintele de viza, vama, sanatate ale autoritatilor din tara (tarile) în care calatoreste si sa nu încalce legile statului (statelor) pe al carui teritoriu calatoreste; (c) sa respecte programul (orarul) de calatorie, precum si orele de imbarcare, dupa caz. 

CAPITOLUL 6. RENUNTĂRI, INCETARI, PENALIZĂRI 
6.1. Calatorul poate inceta contractul in orice moment, inainte de inceperea executarii pachetului. În cazul în care Calatorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează: (a) 10% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 60 de zile calendaristice înainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii); (b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul de 60-31 zile înainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii); (c) 100% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai putin de 31 de zile inainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii) sau nu se prezinta la program; (d) 100% din pretul pachetului de servicii, în cazul in care Calatorul a achizitionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programului special de tip Early Booking, indiferent de data la care Calatorul solicită renunţarea. 
6.2. In cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agenţia de Turism Organizatoare şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul comunicat în scris in prezentul contract, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia de Turism Organizatoare are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul calatorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1. 
6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizatii sindicale, Agenţia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale. 
6.4. In cazul in care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agenţia de Turism Organizatoare prestatorilor directi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 
6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6,1 lit. (c) sau (d) se aplică şi in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia. 
6.6. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de calatorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luată în considerare. 
6.7 Calatorul are dreptul să înceteze contractul înainte de inceperea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare, în cazul unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinaţie. În acest caz, Calatorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efecutate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară, dar nu mai devreme de 14 zile de la încetarea contractului. 
6.8 Calatorul are dreptul să transfere prezentul contract unei persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile acestuia, cu notificarea Agenţiei de Turism Organizatoare cu cel puţin 7 zile înainte de începerea executării pachetului şi cu obligaţia de a suporta costurile efective cu acest transfer. 
6.9 Agenţia de Turism Organizatoare poate înceta unilateral contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi Calatorului rambursarea completă a tuturor plăţilor efectuate pentru pachet într-un termen de 14 zile de la încetarea contractului, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri: a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit in contract sau in programul pachetului respectiv atasat la prezentul contract, iar agenţia îl înştiinţează pe Calator cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit in contract, dar nu mai târziu de: (1) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile; (2) 7 zile inainte de inceperea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile; (3) 48 de ore înainte de inceperea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile; b) agenţia nu poate executa contractul din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare şi înştiinţează Calatorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere şi înainte de inceperea executării pachetului. 
6.10 Agenţia de Turism Organizatoare nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de războl, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi, se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia de Turism Organizatoare. 
6.11 Agenția are dreptul să rezilieze unilateral prezentul Contract, cu notificarea prealabilă a Călătorului, fără intervenţia instanţelor de judecată, dacă executarea călătoriei este impiedicată de către Călător. Prin "impiedicarea de către Călător a executării călătoriei" se înţelege orice acţiune sau inacțiune din partea Călătorului care este în contradictie cu ordinea publică din România, bunele moravuri şi normele de convieţuire socială. In cazul unor astfel de acţiuni sau inacţiuni din partea Călătorului, Agenția de Turism Organizatoare are dreptul la daune interese, reprezentând câştigul nerealizat ca urmare a încetării prezentului Contract. 
6.12 Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 şi 6.11 se vor reține de către Agenţia de Turism Organizatoare din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de Calator, fără a fi necesară interventia instanţelor de judecată. 

CAPITOLUL 7. RECLAMATII, DESPAGUBIRI. 
7.1. In cazul în care calatorul constata o neconformitate pe parcursul executarii serviciilor de calatorie, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei de Turism Organizatoare, cât şi prestatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului, transportatorilor locali, reprezentanţilor locali ai agentiei de turism organizatoare). Datele de contact ale Agenţiei de Turism Organizatoare: AVANTI HOLIDAY, Telefon: 0722600692, E-mail: office@avantiholiday.ro. 
7.2. Atât Agenţia de Turism Organizatoare, cât şi furnizorii de servicii de calatorie vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării si remedierea neconformitatii, cu exceptia unuia dintre urmatoarele cazuri: (a) neconformitatea nu poate fi remediată; (b) remedierea implică cheltuieli disproportionate, ținând cont de anvengura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate, fără a aduce atingere acestor excepţii. In cazul in care Agenția de Turism Organizatoare nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de Călător, Călătorul poate face el însuşi acest lucru și poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă Agenţia refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată. 
7.3 In cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, Calatorul va depune la sediul Agentiei de Turism Organizatoare o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agentia de Turism Organizatoare urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz. 
7.4 Călătorul beneficiază de o reducere corespunzătoare a preţului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepţia cazului în care Agenția de Turism Organizatoare dovedeşte că neconformitatea este imputabilă Călătorului. 
7.5 Călătorul are dreptul să primească despăgubiri adecvate din partea Agenţiei de Turism Organizatoare pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformităţi. 
7.6 Agenţia de Turism Organizatoare va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract şi de limitele impuse de furnizorul serviciului de călătorie, cu excepţia cazului în care Agenția de Turism Organizatoare dovedeşte că neconformitatea apare într-una dintre următoarele situaţil: (i) este imputabilă Calatorului; (ii) este imputabilă unei părţi terțe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă; (iii) este cauzată de circumstanțe inevitabile și extraordinare. Despăgubirea nu poate depăşi în nici un caz pretul pachetului de călătorie, cu excepţia vătămărilor corporale sau daunelor provocate intentionat sau din neglijență sau a limitelor despăgubirilor fixate prin convenţiile internaţionale aplicabile. 
7.7 Pentru serviciile de călătorie asociate sau a oricărei oferte corespunzătoare, Agenția de Turism Organizatoare informează Calatorul că acesta nu va beneficia de nici unul dintre drepturile care se aplică exclusiv pachetelor de călătorie, fiecare furnizor de servicii fiind unicul răspunzător pentru executarea corespunzătoare a contractului referitor la serviciile sale. In cazul în care serviciul de călătorie asociat nu este efectuat ca urmare a insolvenţei serviciului de călătorie, Calatorul are dreptul la rambursarea tuturor plăţilor efectuate cu acesta. 
7.8 Despăgubirile sau reducerile pretului acordate în temeiul prezentului Contract și despăgubirile sau reducerile de pret acordate în temeiul regulamentelor şi convenţiilor internaţionale aplicabile se deduc unele din altele pentru a evita supracompensarea. 
7.9 In cazul în care Calatorul a provocat o situaţie de dificultate în mod intentionat sau din propria neglijenţă care a necesitat acordarea de asistenţă adecvată Calatorului aflat în dificultate, Agenția de Turism Organizatoare are dreptul la recuperarea costurilor efective suportate de la Calator. 

CAPITOLUL 8. ASIGURARI 
8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilitătii sau falimentului Agentiei AVANTI HOLIDAY, pentru pachetele de servicii de calatorie in care AVANTI HOLIDAY are calitatea de Agentie de Turism Organizatoare, la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A., strada Emil Garleanu, nr.11, Bl. A8, Ap.49, sector 3, Bucuresti, telefon +40-21.321.74.28, Fax +40-21.320.20.16, office@gerroma.ro, www.gerroma.ro. Polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare cu seria IF-i nr. 3440 este valabila de la data de 01/05/2022 pana la 30/04/2023. Polita este afisata si pe website-ul agentiei: www.avantiholiday.ro 
8.2. Condiţiile în care Calatorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt: 
8.2.1. În cazul în care Agenţia de Turism Organizatoare nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In această situaţie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile politei de asigurare încheiate între Agenţia de Turism Organizatoare şi societatea de asigurare. 8.2.2. In cazul in care Calatorul solicită Agenţiei de Turism Organizatoare contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. 
8.2.3. Calatorul are obligatia de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2. 
8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, Calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat. 
8.2.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Calatorul are obligatia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative. 
8.2.6. Documentele justificative constau în principal in: (a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie; (b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5; (c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitante, ordine de plată etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator: (d) fotocopii de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite calatorului şi alte documente justificative. 
8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de calator în contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la calator. 
8.2.9. In cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia de turism organizatoare plăteşte debitul către calator, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul. 
8.2.10. Facultativ, calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie, Agentia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Calatorul se poate informa în agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu. 
8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar Intermediar între calator şi asigurator. 

CAPITOLUL 9. DOCUMENTE ANEXA LA CONTRACT 
Documentele contractulul se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: 
(a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz; 
(b) programul pachetului de servicii de calatorie; 
(c) cataloage/pliante/oferte, alte înscrisuri/etc, ale Agenției de turism organizatoare puse la dispoziția calatorului, în format tipărit sau pe suport electronic. 

CAPITOLUL 10. DISPOZITII FINALE 
10.1. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila accesand website-ul: https://www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf 
10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul. 
10.4. Calatorul declară că Agenţia de turism organizatoare l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 si ca i-a fost pus la dispozitie, anterior semnarii contractului, formularul cu informatiile precontractuale standard cu privire la pachetele se servicii de calatorie din oferta Agentiei de Turism Organizatoare. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu OFERTA agenţiei de turism organizatoare. 
10.5 Calatorul este de acord cu plata urmatoarelor taxe administrative percepute de agentia de turism organizatoare (taxele sunt nete, TVA se aplica distinct): 
1. Taxa de anulare a contractului: 100 Euro; 
2. Taxa de modificare a contractului: 50 Euro / modificare solicitata; 
3. Taxa de intocmire a dosarului de asigurare si de reprezentare a turistului in relatia cu asiguratorul pentru efectuarea formalitatilor: 100 Euro (aceasta valoare nu este conditionata de rezultatul analizei dosarului de catre asigurator si se plateste indiferent daca asiguratorul despagubeste sau nu Calatorul); 
4. Taxa emitere PLF/Efectuare Check-in/Formulare solicitate de catre autoritatile din Romania sau din tara de destinatie: 10 Euro/turist/formular/segment de zbor; 
5. Taxa pentru adaugarea de noi servicii fata de cele contractate initial aferente intocmirii actelor aditionale, rezervarilor si procesarilor necesare: 10 Euro/fiecare serviciu suplimentar comandat; 
6. Pentru alte servicii solicitate (vize etc): taxa administrativa este de 30 Euro/ora plus cheltuieli de transport acolo unde situatia impune. Pentru serviciile tarifate orar agentia informeaza Calatorul asupra unui deviz estimativ, urmand sa anexeze la factura devizul efectiv la finalizarea prestarii serviciilor. 
10.6. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.
10.7 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Agentia de turism organizatoare: AVANTI HOLIDAY
Reprezentant: Ionescu Speranta Elena 
Funcţia: Manager General

Calator  ............ 
Semnatura

Pentru si in numele grupului de calatori: 
Semnătura:... 
Stampila

*** 

INFORMATII PRECONTRACTUALE PACHETE DE SERVICII DE CALATORIE DIN OFERTA STANDARD A AGENTIEI AVANTI HOLIDAY CONDITII DE REALIZARE A GRUPULUI MINIM 

In cazul pachetelor de calatorie din oferta standard a agentiei de turism organizatoare Avanti Holiday, acolo unde este cazul, agentia indica in mod explicit numarul minim de calatori pentru realizarea serviciilor in programul detaliat al fiecarui pachet de calatorie, in catalogul printat si pe site-ul agentiei Avanti Holiday www.avantiholiday.ro. 
In cazul in care numarul de turisti este mai mic decat cel indicat in program, la care s-au calculat tarifele, pretul pachetelor de calatorie poate fi recalculat sau se poate anula pachetul in cauza. Din respect pentru calatori si pentru a nu compromite vacanta turistilor, agentia Avanti Holiday poate schimba compania aeriana cu care se realizeaza pachetul respectiv (in cazul pachetelor de calatorie care au transport pe curse regulate), sau o parte dintre hotelurile mentionate in program, daca aceasta masura permite mentinerea pretului publicat. In aceste situatii, toate modificarile se vor face cu conditia oferiri unor servicii similare din punct de vedere calitativ. 

EVENTUALE SITUATII DE EVOLUTII ALE PRETULUI PACHETELOR DE CALATORIE 
Preturile pachetelor de calatorie agreate la incheierea contractului pot suferi modificari in sensul cresterii sau scaderii in functie de anumiti factori astfel: 
- Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (cresteri ale cursului de schimb, cresteri ale preţurilor carburanţilor, cresteri ale taxelor de aeroport si combustibil din componenta tarifului biletului de avion inclus in pachetul de calatorie, etc.). In cazul unei cresteri mai mari de 8%, calatorul poate rezilia contractul fara plata penalitatilor de retragere. 
- Pretul pachetului poate fi scazut in urma unor promotii facute de hoteluri, companii aviatice sau de catre agentia de turism organizatoare. In cazul promotiilor, acestea au o perioada fixa de valabilitate, iar agentia de turism organizatoare aloca un numar limitat de locuri cu tarif redus. Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita a promotiei, agentia de turism organizatoare poate decide sa opreasca campania de promotii inainte de data limita setata initial, fara un anunt in prealabil. In acelasi timp, agentia de turism organizatoare nu are obligatia de a reduce pretul pachetului de calatorie conform promotiei, pentru clientii care au cumparat anterior acelasi pachet, dar la pretul din oferta standard. 

DOCUMENTE DE CALATORIE 
Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, CARTEA DE IDENTITATE SAU PASAPORTUL, nu prezinta urme de deterioare a elementelor de siguranta. Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Schengen si Spatiului Economic European cu cartea de identitate sau paşaportul in curs de valabilitate. 
Pentru a verifica lista statelor care permit intrarea pe baza cartii de identitate, lista statelor membre U.E., Schengen si Spatiul Economic European, va rugam sa consultati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions.
Accesul cu cartea de identitate mai este permis in urmatoarele state: Macedonia (90 zile), Muntenegru(30 zile), Serbia (90 zile), Norvegia (daca cartea de identitate romaneasca valabila este emisa dupa anul 2009, in care este specificata cetatenia romana. Cartile de identitate romanesti emise inainte de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de calatorie in Norvegia). Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene si pentru acele state pentru care cetatenii romani nu au nevoie de viza de intrare, accesul se face pe baza pasaportului valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesara viza de intrare accesati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions

* Pentru tarile in care cetatenii romani au nevoie de viza de intrare, este necesar pasaportul valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Anumite state nu permit accesul ca pasaport temporar sau nu aplica vize pe pasaport temporare, de aceea va rugam sa consultati serviciul consular al tarii in care intentionati sa faceti deplasarea sau solicitati acest lucru agentului dvs. de turism. In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de autoritati in vederea emiterii unei noi carti de identitate. Agentia de Turism Organizatoare nu are nici o raspundere in situatia in care autoritatile de frontiera nu permit accesul calatorului turistului) pe teritoriul statului respectiv. De asemenea, nu are nici o responsabilitate daca calatorului (turistului) nu i se permite parasirea teritoriului unei tari de catre autoritatile de frontiera din statul respectiv. In aceste cazuri, calatorului (turistului) nu i se mai restituie contravalorea excursiei. 

FOARTE IMPORTANT! DOCUMENTE NECESARE PENTRU MINORI 
Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte, este necesar acordul celuilalt parinte exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat (procura). Daca celalalt parinte a decedat, este necesara o copie dupa actul de deces. Pentru minorii care au un singur parinte declarat in certificatul de nastere, este necesara o copie a acestui certificat. Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte si acesta este divortat, este necesara hotararea judecatoreasca definitiva prin care i-a(u) fost incredintat(ti) minorul(ii) si copie dupa actul de divort. Daca hotararea judecatoreasca nu este definitiva, este necesar acordul celuilalt parinte exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat. Pentru minorii care calatoresc fara parinti si au fost incredintati unei terte persoane, este necesar acordul ambilor parinti exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat precum si cazier juridic pentru persoana care ii insoteste. Daca nu va incadrati in niciuna dintre prevederile de mai sus, va rugam sa consultati site-ul politiei de frontiera: www.politiadefrontiera.ro si sa va asigurati ca intruniti conditiile prevazute de articolui 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 cu modificarile ulterioare, apeland politia de frontiera la nr. de telefon 021.9590. 

CAZARE SI PROGRAMUL EXCURSIEI 
Clasificarea hotelurilor din programul pachetelor de calatorie este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu coincida cu normele de clasificare din Romania. Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie de conditiile specifice care pot aparea intre momentul publicarii programului si data plecarii. Daca aceste schimbari sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor oferi hoteluri similare ca locatie/confort. Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar, in functie de disponibilitate. Patul suplimentar pote fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc. 
Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre calator (turist) direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. 
Situatia de partaj in camera dubla este atunci cand o persoana doreste sa participe la o excursie singura, dar nu in camera single, ci cu alta persoana, necunoscuta, de acelasi sex, intr-o camera twin pentru doua persoane. In aceasta situatie persoana in cauza solicita Agentiei de Turism Organizatoare o rezervare partaj in camera dubla, sub rezerva ca Agentia de Turism Organizatoare va gasi, in timp util, a doua persoana dispusa sa participe la excursie partaj in camera dubla. Daca nu se va gasi a doua persoana, prima persoana se poate retrage, sau va achita suplimentul de camera single pentru a putea participa la excursie. Agentia de Turism Organizatoare nu este raspunzatoare de achitarea suplimentului de camera single. Insotitorul de grup poate efectua modificari programului (schimbari de ore, modificarea ordinii desfasurarii acestuia), fara a afecta insa structura serviciilor, efectuandu-l astfel in totalitate. 

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSPORTUL CU AVIONUL 
Companja/companiile aeriene care opereaza zborurile din pachetul de calatorie pot aduce diferite modificari zborurilor contractate, in functie de conditiile obiective din perioada de operare, pana la momentul plecarii pentru zborul/zborurile de dus sau dupa momentul plecarii pentru zborul/zborurile de intors, Agentia de turism organizatoare va informa calatorii (turistii) asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi raspunzatoare de eventualele inconveniente aparute. Alocarea locurilor in avion se face de catre ghiseul de check-in din aeroport in functie de ordinea sosirii pasagerilor. Pentru destinatiile europene, de regula, limita de bagaje de cala este de 20-23 kilograme si 06-08 kilograme pentru bagajul de mana, dimensiuni: 55cm x 40cm x 20cm. Depasirile de limita de KG se achita separat pe aeroport. 
Informatii exacte cu privire la bagajul de cala si cel de mana, gasiti pe site-ul companiei aeriene sau in agentia de turism organizatoare sau in informarea de calatorie transmisa de Agentia de Turism Organizatoarea inaintea plecarii. 
Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu acordul medicului de a calatori cu avionul. Compania de zbor si echipajul de bord isi rezerva insa dreptul de a decide daca permit sau nu imbarcarea persoanelor cu sarcina avansata (ultimele 2-3 luni). 
Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul de nu permite imbarcarea respectiv de a dispune debarcarea persoanelor in cauza. 
Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la ghiseul Control pasapoarte, dupa care isi vor recupera bagajele din locul special amenajat. Daca atunci cand ajungeti la destinatie observati ca aveti probleme in gasirea bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul, ci depuneti o sesizare la biroul de reclamatii existent la terminal. 

INFORMATII DESPRE PLECARE SI ASISTENTA TURISTICA LA DESTINATIE 
Informatiile detaliate despre plecare se transmit cu cateva zile inainte de plecare si cuprind urmatoarele: numele si perioada pachetului, tipul de transport (avion, autocar sau individual), numele ghidului insotitor si telefonul de urgenta al acestuia (pentru pachetele de calatorie fara insotitor de grup se va furniza numele si telefonului ghidului local de la destinatie), data plecarii, locul si ora de intalnire, ora plecarii, numarul zborului de plecare si ora decolarii (dupa caz), tipul de document de calatorie necesar, limitele de bagaje de cala si mana pentru zborurile de plecare, zborurile locale si zborurile de retur, telefon de urgenta, detalii transferuri gratuite (cu minim 1 zi inainte de plecare), lista de hoteluri din program, conditiile de calatorie specifice destinatiei. Asistenta locala la destinatie este asigurata de insotitorul de grup (pentru pachetele de calatorie cu ghid) respectiv de agentia partenera de la destinatie (ale carei date de contact vor fi furnizate). 

ASIGURARI MEDICALE DE CALATORIE SI ASIGURAREA STORNO 
Pachetele de calatorie din oferta standard ale agentiei de turism organizatoare Avanti Holiday, nu includ asigurarea medicala de calatorie si asigurarea storno. Recomandam incheierea acestor asigurari la momentul rezervarii pachetelor de calatorie. Pentru destinatiile unde este necesara viza de intrare, asigurarea medicala de calatorie este obligatorie. Asigurarea storno se poate incheia numai in ziua incheierii contractului de calatorie (nu si ulterior). 

Agentia de turism organizatoare AVANTI HOLIDAY detine urmatoarea polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa: Polita seria I nr. 52606, polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, emisa de catre la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A., strada Emil Garleanu, nr.11, Bl. A8, Ap.49, sector 3, Bucuresti, telefon +40-21.321.74.28, Fax +40-21.320.20.16, office@gerroma.ro, www.gerroma.ro. Polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare cu seria IF-i nr. 3440 este valabila de la data de 01/05/2022 pana la 30/04/2023. Polita este afisata si pe website-ul agentiei: www.avantiholiday.ro SC AVANTI STYLE LINK SRL - Agentia de Turism AVANTI HOLIDAY Adresa: Str. Maica Domnului nr. 10, bl. T54, sc.2, ap. 45, interfon 45, Sector 2, cod postal 023721, Bucuresti, Romania; Tel: 0722600692; E-mail: office@avantiholiday.ro; Website: www.avantiholiday.ro. 

FORMULAR CU INFORMATII STANDARD PENTRU CONTRACTELE PRIVIND PACHETELE DE SERVICII DE CALATORIE 
Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispozitia dumneavoastră este in pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018, prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor, Agentia de turism AVANTI HOLIDAY, in calitate de agentie de turism organizatoare, va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. In plus, conform legislaţiei, agentia deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul in care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă. Detalii de contact ale Agentiei AVANTI HOLIDAY: Str. Maica Domnului nr. 10, bl. T54, sc.2, ap. 45, interfon 45, Sector 2, cod postal 023721, Bucuresti, Romania; Tel: 0722600692; E-mail: office@avantiholiday.ro; Website: www.avantiholiday.ro. 

Drepturi principale în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018: 
- Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior incheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie. 
- Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse in contract. 
- Călătorilor li se pune la dispoziție un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agentia de turism organizatoare sau cu agentul de turism. 
- Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare. 
- Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preturile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de inceperea executării pachetului. În cazul in care creşterea preţului este mai mare de 8% din pretul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul in care agentia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte prețul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante. 
- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât pretul, s-a modificat în mod semnificativ, in cazul in care, inainte de inceperea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire. 
- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de inceperea executării pachetului, în circumstante exceptionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul. 
- In plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de inceperea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvat şi justificabil. 
- In cazul în care, după inceperea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de incetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.
- Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune in cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate in mod necorespunzător. 
- Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află in dificultate. 
- In cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul in care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după inceperea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Agentia de turism organizatoare AVANTI HOLIDAY detine urmatoarea polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa: emisa de catre la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A., strada Emil Garleanu, nr.11, Bl. A8, Ap.49, sector 3, Bucuresti, telefon +40-21.321.74.28, Fax +40-21.320.20.16, office@gerroma.ro, www.gerroma.ro. Polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare cu seria IF-i nr. 3440 este valabila de la data de 01/05/2022 pana la 30/04/2023. Polita este afisata si pe website-ul agentiei: www.avantiholiday.ro.

Călătorii pot contacta societatea de asigurari sau, după caz, autoritatea competentă, Ministerul Turismului - Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta C, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, E-mail: registratura@mturism.ro, în cazul in care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei agentiei Avanti Holiday. 

In sensul prezentului formular prin agentie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agentia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018, in cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz. Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila la urmatorul site: https://www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf 

Numele in clar al calatorului (calatorilor): 
Semnatura calatorului (calatorilor): 
Pentru si in numele grupului de calatori: 
Data:  

ACORD DE PROCESARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
AVANTI HOLIDAY se angajeaza sa iti protejeze intimitatea si isi ia foarte in serios responsabilitatea privind securitatea informatiilor clientilor. Pentru a-ti procesa rezervarea, colectam detaliile tale personale, impreuna cu informatiile pe care le aflam despre tine. 
Aceste detalii pot include (dupa caz) numele pasagerilor, adrese, numarul pasaportului sau cartii de identitate nationale emise de catre guvern, numere de telefon, e-mail, card de credit/debit sau alte informatii privind plata. Datele tale pot fi utilizate in urmatoarele scopuri: pentru a furniza produsele si serviciile pe care le soliciti, pentru a te contacta in eventualitatea in care se modifica ora unui zbor sau acesta este anulat, pentru verificare/control card de credit sau alt card de plata, in scopuri administrative, pentru identificarea/prevenirea infractiunilor, in scopuri legale, comunicarea cu clientii si oferirea de servicii si produse pe care le consideram de interes pentru tine, in cazul in care vei avea nevoie de asistenta autoritatilor in tarile de destinatie. Iti putem divulga informatiile catre partenerii contractanti de incredere care actioneaza in calitate de „procesatori de date” in numele nostru, in scopurile prevazute in prezentul acord. 
Cu acordul tau, iti putem divulga informatiile unor furnizori de servicii suplimentare terti, de incredere, precum companie aeriana, compania hoteliera, de inchiriere autovehicule si furnizare carduri de credit in scopurile descrise in prezentul acord. 
Principalele drepturi apartinand persoanelor vizate, in intelesul legii Regulamentului (UE) 2016/679, au urmatorul continut: 
• Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta; 
• Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, mai ales a datelor incomplete sau inexacte. 
Datele colectate in scopurile mentionate mai sus vor fi stocate numai atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus, respectiv atata timp cat nu va retrageti consimtamantul. Aceasta inseamna ca, daca va retrageti consimtamantul, AVANTI HOLIDAY va elimina datele dvs. colectate si va pastra numai istoricul generat de sistem pentru a ne asigura ca nu va vom mai contacta din nou legat de serviciile noastre. 

Numele in clar al calatorului (calatorilor):  
Semnatura calatorului (calatorilor): 
Pentru si in numele grupului de calatori:  
Data: